Одним з небезпечних ускладнень при операціях на щитоподібній залозі є зміна (осиплість) голосу в результаті порушення зворотнього гортанного нерву, що призводить до порушення голосу. Цьому можна запобігти завдяки використанню інтраопераційного нейромоніторингу.

Що таке нейромонітор?

Нейромонітор - це медичний прилад, який допомагає хірургу максимально безпечно виконувати операції на щитоподібній залозі та прищитоподібних залозах. 

Він складається з електрода-датчика, який забезпечує контакт електрода з голосовими зв'язками гортані; зонду, який використовує хірург для пошуку нерва та перевірки його нормальної функції; монітору- апарату, що фіксує сигнал від електрода та показує результат хірургу.

 

Таким чином лікар одразу бачить зміни провідності по нерву та може запобігти його пошкодження.

В Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті #2 досвідчені ендокринні хірурги використовують у своїй роботі нейромонітор та виконують операції згідно з міжнародними стандартами ендокринної хірургії, що зводить ураження гортанного нерву до мінімуму.